Category Archives : History

Христо Смоленов: Най-древната цивилизация е в България

Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо Смоленов.
„Понякога е трудно да повярваме, че сме наследници на цивилизация толкова древна и напреднала, че да строи гигантски могили за ориентири. Както и да създаде преди 7 хилядолетия шедьоврите от Варненския некропол, да произведе над 1000 т. чиста мед от мините в Стара Загора, да положи основите на геометрията.

При това не само в златните еталони от Варна, но и в мрежа от свещени обекти разположени на големи, точно отмерени разстояния“, казва той.
Изследователят и негови колеги твърдят, че именно от Варненската цивилизация – майка произхожда системата от мерни единици на Древния Египет и Шумер. Прочутият царски лакът – мярата, с която са построени пирамидите в Гиза, се открива 2000 години по-рано в еталонни предмети от Варненския некропол. Същото важи за така наречения Нипурски лакът – мерната единица в Шумер. Според Смоленов не е изключено египетската мяра за дължина – „хет“ (100 царски лакътя) да е използвана и преди това.

ой открива тази мерна единица в гигантския триъгълник между Варненския некропол, археологическия резерват Сборяново край Свещари и Велики Преслав.
Виртуалният триъгълник се оказва Питагоров – правоъгълен със съотношението между страните 3:4:5. Единият му край е точно във Варненския некропол, другият е в комплекса Свещари, а третия – в развалините на Велики Преслав. Въпреки че са от различни епохи, тези паметници винаги са били строени на

свещени за древните места

Как е възможно 40 века преди раждането на Питагор и 20 века преди изграждането на пирамидите нашите прадеди да са имали същите геометрични познания? Както и интуиция, за да изградят подобна сложна мрежа. До момента няма яснота как е постигана подобна точност на огромни разстояния. Една от хипотезите е, че по върховете на необикновено големите могили и други характерни скални обекти са палени огньове през нощта. Те са се виждали от големи разстояния и линиите са могли да бъдат коригирани впоследствие с отместване на огньовете. Паленето на огньове може би е свързано с мита за Прометей, който учел хората да палят огън.

Както и с богинята Бастет, която първоначално била въплъщение на огъня в нощния мрак. Нейни светилища е имало в Странджа и Сакар, с което може би са свързани корените на нестинарските мистерии. Бастет е особено почитана и в Египет, където е изобразявана с женско тяло и глава на котка. Смятало се, че е въплъщение на слънцето и негово око.
В очертанията на загадъчния триъгълник попадат Мадарското плато с гигантската могила в източния му край и могилата край село Войвода, която също е необикновено голяма. Те също не са на случайни места. Между тях могат да се проследят характерни ъглови и линейни съотношения. Случайно или не, но точно върху ъглополовящата на ъгъла от Варненския некропол лежи първата столица на българите – Плиска.

Както и подредените каменни блокове (девташлари) между Плиска и Златна нива.
С Мадарското плато е свързана много древна обредна традиция.
„Самото име Ма-да-ра може да се разшифрова като „Майката, даваща светлина“, казва Смоленов.
Другият връх на триъгълника попада в

култовия комплекс Свещари

Той принадлежи на тракийското племе гети, за които Херодот казва, че това са онези траки, които обезсмъртяват.
Тази идея е в основата на различни вярвания, разпространили се в древния свят. В Свещарската гробница според проф. Диана Гергова е прототипът на всички олтари като особено свещено място.
Гетите възприели тази концепция за безсмъртието от своя жрец Залмоксис.

Според гърците той е ученик на Питагор, но според други учени първият математик всъщност е възприел вижданията на Залмоксис. Той проповядвал учението за мярата и пропорциите като основа на космическата хармония.
Всичко това дава основание на изследователите да твърдят, че по нашите земи е възникнала една от най-древните световни цивилизации. И Египетската и Шумерската култури са от по-късни дати като част от постиженията им се базират на математически изчисления и пропорции, известни по нашите земи поне 1000 години по-рано.
„Нашата земя има уникална история и на нас тепърва ни предстои да разберем какво точно са дарили предците ни на света и да се гордеем с него“ – категорични са учените.

Цивилизацията на титаните пак при нас

ЧАСТ от битките на титаните, наричани и атланти, са се разигравали на територията на днешна България.
Древният автор Дион Касий твърди, че според римляните в земите на гетите (бел.ред. – за такива се смятат днешните български земи) имало една огромна

пещера, в която се скрили титаните

след поражението им. Античният географ Страбон също оставя описание, че битката се е разиграла в непосредствена близост до днешна Южна България.

Благодарение на наводнението се откриват дори и сега кости, каквито са присъщи на човешкото тяло, но по-големи от тях. Необикновената им големина явно показва, че те са принадлежали на чудовищни бойци,“ пише древният автор Гай Юлий Солин. Той живял през III век от новата ера и се смята от историците за надежден източник на информация.
„168 часа“ научи за древните текстове благодарение на известния траколог проф. Иван Маразов. Според него титаничната битка е свързана с тракийските земи и по още една причина. Названието Стара планина – „Хемус“ означава кръв.

С нея била обагрена планината по време на легендарните събития.
Участници в битката били титаните Атлас и Прометей – първият учител на хората, който им дал огъня, знанията, изкуствата и занаятите. Той ги предупредил за предстоящия потоп. Заради добрините си той бил наказан с разпъване на скала на източния бряг на Черно море.
Според изследователя Христо Смоленов самото име „титани“ (ти-та-ан) означава „онези, които живеят на небето“.
Според древните текстове другият титан,

Атлас, наричан и Атлант, крепял на плещите си небесата

„На шумерски Ат-ла-ан-ти“ означава „Пазител на небесните двери, върху когото тежат всички небеса“, разтълкува името Смоленов.
Най-древните митове за потопа и погълнатата от него цивилизация, която Платон нарича Атлантида, идват от шумерски текстове.
„Това са аргументи в подкрепа на хипотезата, че именно с нашите земи е свързана тази велика предшестваща цивилизация, загинала в Големия потоп,“ казва Смоленов. Той е убеден, че следи от нея са съхранени във Варненския некропол и много други свещени за прадедите ни места.
Тази първа цивилизация е разпространила влиянието си в Египет, Шумер и дори древен Китай.
„Още един аргумент за това е китайският мит за произхода на света. Според него първият герой на човечеството Пан-Ку бил роден от космическото яйце и крепял небосклона на плещите си“, казва Смоленов. Именно космическото яйце Фанес е в основата на орфическите представи за произхода на света.
Според изследователя има потвърждение за връзки между Черноморската Атлантида и древен Китай. Такива са нефритените идоли от Хонгшан, които са копия на идолите от Варненския некропол. Разликата е, че нашите са с 1000 години по-стари от китайските.
„Не е задължително титаните да са с гигантски размери. Не е изключено това да са били представители на цивилизация с необикновена интелигентност и съответстваща духовна висота – допуска Смоленов. – Възможно е това да са първите учители на човечеството, чиито следи откриваме именно по нашите земи.“

Проф. Иван Маразов, траколог:
Културата Варна поставя едно велико начало

– Г-н Маразов, как ще коментирате откритието, че златните артефакти от Варненския некропол може да са еталони, пропорции, мерки?
– Напълно е възможно. Христо Смоленов е подхванал интересен път и върви последователно по него. Математиката много често се включва в митологията. Това се забелязва в Асирия, Вавилония, виждаме го у Питагор, при когото всичко почива на митологична основа. В онези времена не може да се говори за чиста наука, тогава тя не е съществувала. Едва през VI-VII век Милетската школа започва да търси природни и научни обяснения на различни явления. Дори и тогава езикът си остава в голяма степен митологичен. Хераклит пише с митологичен език за неща, които почиват на едно рационално мислене. Подобна е ситуацията и с Емпедокъл. Както и при Питагор. Системата му е обредна и митологична, но въпреки това тя поставя началото на истинската наука.
Напълно е възможно и в артефактите от Варненския некропол да са закодирани мерки и пропорции, които след време стават основа за развитието на научното мислене.

Алчност унищожила атлантите

Платон твърди, че Атлантида била нещо като „градината на Рая“, имали монопол върху производството и търговията със злато и мед. Живеели в изключително плодородни земи, които осигурявали достатъчно ресурси за всички. Дълги години никой от митичната Атлантида не познавал алчността. Всички спазвали законите, радвали се на природните дадености и не злоупотребявали с тях. В самия край на диалога „Критий“ Платон отбелязва, че с течение обществото на атлантите станало алчно и агресивно. Последвал Големия потоп, който унищожил цветущата им цивилизация. Не е ли това едно предупреждение и за съвременното общество.

Светилището Белинташ датира от V хилядолетие пр. Хр. което го прави по старо от Перперикон

Image_662674_2Светилището с олтар на скалното плато Белинташ над асеновградското с. Врата може да се окаже по-старо и по-значимо от скалните находки на Перперикон. До този извод са стигнали екип от археолози, начело с д-р Борислав Бориславов, които близо месец проучват древното място.

Теренните изследвания бяха възобновени, след като бяха финансирани с 30 000 лв. от Министерството на културата, по настояване на зам.-министър Тодор Чобанов.

Платото се намира на 1 236 м надморска височина. Светилището е в средата на каменна чаша. Скалните ями напомнят на кратери, а в разположението им астрономите виждат общо със съзвездията Малка и Голяма Мечка, Лъв и Орион. Според библейската легенда до Белинташ стигнали водите на Потопа, а на две скални халки бил превързан Ноевият ковчег.

“Находките, които откриваме, датират от каменно-медната епоха или от V хилядолетие пр. Хр. Това доказва, че комплексът е от най-старите не само по нашите земи, но и в Европа”, казва д-р Бориславов. Открити са сребърно капаче, стрела, рибарски мрежи, тежести за стан, вретено и керамичен съд за топене на метал. Според археолозите плочката на почитания от траките бог Сабазий, открита на Белинташ, е фалшификат.

Колкото до легендите, които се носят, Бориславов обяснява: “Няма открити доказателства, че тук са живели великани или извънземни.”

Проучванията на платото започват през 2003 г. В момента археолозите работят в северното подножие на обекта. Проучват подхода и стъпалата към олтара за жертвоприношения. “Открили сме фрагменти от огнища и олтар с украси, където се е изливало вино, мляко или кръвта на жертвени животни”, разкри Бориславов. Олтарът е обърнат на изток, което означава, че е свързан с култа към слънцето.

Наоколо били постройките на жреците, които използвали платото за обсерватория и наблюдавали движението на небесните тела. Основният поминък на древните хора на Белинташ било рударството. В онези времена Родопите са били гъсто населени. В по-долната част на култовия комплекс е открит гроб от късната бронзова епоха, когато погребенията са се извършвали с кремация. Археолозите все още изясняват точното предназначение на двата скални кладенеца до светилището. Не е изключено те да са имали култово значение, защото в тях се отразяват луната и слънцето в определени дни от годината.

Проучванията на Белинташ продължават напролет. Дотогава ще има охрана, за да не се допуснат иманярски набези.

Back to Top